Bouquet …

My new illustration: Bouquet.

Posted in home | 3 komentarze

The air was green

Autumn is near, more and more each day… It’ s already September what means autumn for me. September it’s chestnuts, acorns, rowanberries, heathers, and the smell of smoke.. Yesterday the weather has been amazing . We made photos in golden hours. The air was green and blue… Just being together and beautiful sunset!  About outfit: I created own  skirt from an existing skirt ( long skirt ). ; making this a project restyle. 

Jesień jest blisko, coraz bardziej każdego dnia… Już wrzesień, to oznacza jesień dla mnie. Wrzesień to kasztany, orzechy laskowe, czerwień jarzębiny, wrzosy i zapach dymu unoszący się w powietrzu. Zrobiliśmy te zdjęcia w złotych godzinach słońca. Powietrze było zielone i niebieskie… ! Po prostu bycie razem i piękny zachód słońca! O stylizacji: stworzyłam własną spódnicę z istniejącej długiej spódnicy oraz dodałam czarną kokardę. 

Shoes: American Apparel, Skirt: My idea, My restyle skirt, Cardigan: Zara, Shirt: Secondhand, Necklace: My handmade, Bracelet: My handmade,

Posted in home | 6 komentarzy

Lighthouse

,, Inspiration exists, but is has to find us working ” ( Pablo Picasso ). Our inspirations are a product of other other inspirations, no idea is born from nothing. You have to at least be thinking about a topic  before you can find a creative solution. 

,, Inspiracja istnieje, ale musisz ją znaleźć pracując ” ( Pablo Picasso ). Nasze inspiracje są wytworem innych inspiracji,  pomysł nie rodzi się z niczego. Musisz co najmniej myśleć o temacie,  zanim znajdziesz kreatywne rozwiązanie. 

Posted in home | 3 komentarze

A sleepy afternoon

Y’ know when something is new and you want to wear it to death? : )

 Dress: Free People, Shoes: London Office, Handbag: Secondhand, Brooch: Vintage

Posted in home | 3 komentarze