Persja. Projekt tkaniny.

Persja - ethnic patterns - Iwona Szczepanik

Persia. Fabric design.

Projekt tkaniny inspirowany sztuką starożytnej Persji. Wykonany jest czarnym cienkopisem z elementami kolażu. Był to bardzo czasochłonny projekt, który wykonywałam kilka dni.

Posted in home | Leave a comment

dragons in folklore.

textile design - ethnic textiletextile - ethnic - fabric textile - design - project Tkanina - Iwona Szczepanik babuszka - projekt tkaniny - Iwona Szczepanik

Smoki to jedne z tych istot, które pojawiają się w niemal wszystkich kulturach świata. Każdy zakątek naszej Ziemi, posiada swoje legendy, mity, wierzenia, w których to magiczne stworzenie, różni się od siebie wyglądem. Często przedstawiane są jako skrzydlate, rogate i zdolne do oddychania ogniem.

W kulturze słowiańskiej smok, przybiera nazwę Żmij. Nazwa ta nasuwa skojarzenia ze żmiją. Dawniej oba te wyrazy były sobie bardzo bliskie, gdyż nazywały w zasadzie to samo – ziemnego gada. W folklorze Żmij  przybierał postacie różnych ptaków (koguta, żurawia, orła), a także człowieka z małymi skrzydłami pod ramionami, z wężowym ogonem i łuskami.

Legenda o Smoku Wawelskim według Wincentego Kadłubka:

Był bowiem w załomach pewnej skały okrutnie srogi potwór, którego niektórzy zwać zwykli całożercą. Żarłoczności jego każdego tygodnia według wyliczenia dni należała się określona liczba bydła. Jeśliby go mieszkańcy nie dostarczyli, niby jakichś ofiar, to byliby przez potwora pokarani utratą tyluż głów ludzkich.
Grakch (zapewne chodzi o króla Kraka), nie mogąc znieść tej klęski, jako że był względem ojczyzny tkliwszym synem niż ojcem względem synów, skrycie synów wezwawszy, przedstawił  zamiar, radę przedłożył. (…) Na to oni: Zaiste, można by nas uważać za zatrutych pasierbową nienawiścią gdybyś nam pożałował tak chlubnego zadania! Do ciebie należy władza rozkazywania, do nas – konieczność posłuchu.
Gdy więc doświadczyli po wielokroć otwartej męskiej walki i daremnej najczęściej próby sił, zmuszeni zostali wreszcie uciec się do podstępu. Bowiem zamiast bydląt podłożyli w zwykłym miejscu skóry bydlęce, wypchane zapaloną siarką. I skoro, połknął je z wielka łapczywością całożerca, zadusił się od buchających wewnątrz płomieni.
I zaraz potem młodszy napadł i zgładził brata, wspólnika zwycięstwa i królestwa, nie jako towarzysza, lecz jako rywala. Łże, jakoby zabił go potwór, ojciec jednak radośnie przyjmuje go jako zwycięzcę. Często bowiem żałoba przezwyciężona zostaje radością ze zwycięstw.

Tak oto młodszy Grakch przejmuje władzę po ojcu, dziedzic zbrodniczy! Atoli dłużej skalany był bratobójstwem niż odznaczony władzą. Gdy bowiem wkrótce potem oszustwo wyszło na jaw, gwoli kary za zbrodnie skazany został na wieczne wygnanie.(…) A owszem, na skale całożercy wnet założono sławne miasto, od imienia Grakcha nazwane Gracchovia, aby wiecznie żyła pamięć Grakcha.

I poty nie zaprzestano obrzędów pogrzebowych, póki nie zostały zamknięte ukończeniem (budowy) miasta. Niektórzy nazwali je Krakowem od krakania kruków, które zleciały się tam do ścierwa potwora.

Polish folk legend of the Wawel Dragon:

A popular Polish folk tale is the legend of the Wawel Dragon which is first recorded in the Chronica Polonorum of Wincenty Kadłubek, written between 1190 and 1208. According to Kadłubek, the dragon appeared during the reign of King Krakus and demanded to be fed a fixed number of cattle every week. If the villagers failed to provide enough cattle, the dragon would eat the same number of villagers as the number of cattle they had failed to provideKrakus ordered his sons to slay the dragon. Since they could not slay it by hand, they tricked the dragon into eating calfskins filled with burning sulfur. Once the dragon was dead, the younger brother attacked and murdered his older brother and returned home to claim all the glory for himself, telling his father that his brother had died fighting the dragon. The younger brother became king after his father died, but his secret was eventually revealed and he was banished. 

Posted in home | Leave a comment

Ikony – Sanok

Anioł - ikona - fragment

Iconography.

ikony

Ikona to ewangelia w kolorach, każdy gest, barwa, ułożenie rąk to symbol.

Ikonografia - ikony - SanokIkony - Sanok

Ikona była najprostszą katechezą dla ludzi niepiśmiennych. 

Sanok - Ikona Maryja - ikona - ikonografia

Obraz jest wizją jednego człowieka – ikona Kościoła. 

wystawa ikon - Sanok

Ikona to słowo przekazane przez kolor.

Pierwszą ikonę stworzył Jezus na drodze krzyżowej, gdy otarł twarz na chuście, zostawiając w ten sposób swój wizerunek odbity na tkaninie. Niestety ta ikona zaginęła w Konstantynopolu, podczas wypraw krzyżowych i do tej pory nie została odnaleziona.

Święty Łukasz ewangelista, był pierwszym twórcą ikon maryjnych – jeśli nawet ich nie tworzył, to na pewno zostawił najlepszy opis psychologiczny Maryi, opis, który pozwala na jej sportretowanie.

Najstarsze ikony jakie znamy pochodzą z III wieku. Na terenie Rzymu, żyli pierwsi męczennicy, których czczono i to tutaj w katakumbach powstały pierwsze ich ikony oraz ikony z wizerunkiem Jezusa dobrego pasterza. Były to ikony symbolizujące szczęście ( ponieważ Jezus jak wiadomo z Pisma Świętego odnajduje zagubioną owieczkę ).

IV wiek to Konstantyn Wielki, chrześcijaństwo jako religia państwowa – zaczyna być wolno tworzyć świątynie i przedstawiać wizerunki świętych. Pod koniec IV wieku powstają mozaiki na ścianach w świątyniach włoskich, niektóre z nich zachowały się do dnia dzisiejszego.

V wiek to pierwsze ikony na desce, znajdujące się w Rzymie, Rosji, Konstantynopolu, ale najstarszy i największy zbiór ikon z tego wieku, znajduje się w klasztorze św. Katarzyny na górze Synaj.

Ikonoglazm – prześladowanie wyznawców i czcicieli ikon. VI – IX wieku. Stało się to dlatego, że ludzie zaczęli wyolbrzymiać znaczenie ikony ( ozdabiali nim szaty, zeskrobaną ze ściany dodawali do Eucharystii, a nawet brano ją jako świadka np. w sprawach sądowych ). Było to totalne niezrozumienie ikony, dlatego w czasach Bizancjum, aby zatrzymać ten profanacyjny proces, nakazano niszczyć ikony, zachowały się tylko te gdzie władza z Konstantynopola nie miała zasięgu czyli Rzym i południe Włoch. Dopiero w VII wieku, sobór powszechny ustanowił teologię ikony – nadano jej godne miejsce. Cerkiew prawosławna zachowała ją niezmienną do dzisiaj. W kościele katolickim została zmodyfikowana, ponieważ postanowienie soboru nie było w pełni przetłumaczone na język łaciński. Niezrozumienie konfliktu o ikonę podzieliło kościół prawosławny i katolicki.

Ikona najczęściej wisi w rogu domu, na ścianie wschodniej, ponieważ w tym miejscu najłatwiej się skupić, gdy w pomieszczeniu przebywa więcej osób. Stawia się ją na ręczniku do ikon, każdy region ma inny wzór czy kolor. Nie powinno się jej przebijać gwoźdźmi, ponieważ to tak jakby przebić wizerunek, który się na niej znajduje.

Posted in home | Leave a comment

Brugia

Brugia - Koronka - brabancka

Hello Brugge!!! : )

Brugia - koronka - brabancka - lace

Koronki barabanckie i fragment polichromii ornamentalnej znajdującej się w Katedrze Świętego Zbawiciela w Brugii.

Brugge - polichromia - ornamentalna Brugia - kościół - Maryja

Poniżej koronki brabanckie oraz witraż. 

Brugge - witraże - koronki

Po lewej fragment polichromii z Bazyliki Świętej Krwi oraz  z Katedry Świętego Zbawiciela w Brugii.

Brugge - polichromia ornamentalnaBrugia - koronka brabanckie

Brugia to między innymi:  średniowieczne budynki, brukowane uliczki, romantyczne kanały z licznymi mostami, brabanckie koronki ( wyrabiane techniką klockową ) Bazylika Świętej Krwi w której znajdują się relikwie krwi Jezusa, przywiezione z Ziemi Świętej podczas wypraw krzyżowych, muzeum Memlinga, Kaplica Świętego Bazylego ( 1134-1149 ) ….

 

Posted in home | Leave a comment