Kupała Night

Hello Summer! Today it’s Kupała Night  in Poland. I’ m from Poland, so I love our traditions. Kupała Night is amazing tradition, which has some roots in old pagan Slavic traditions. Kupała Night is celebrated on the shortest night of the year, the night of June 21/22. In the night celebrated the elements of fire and water, the moon, the sun and … love.In the night ( in the forests ) we are looking for the fern flower a legendary flower which supposedly only blooms on this one night in the year. Anyone who finds it will enjoy good fortune, power, wisdom and wealth. Kupała Night is the Polish equivalent of Valentine’s Day.  I wish you the best and beautiful day and night! I hope your heart is light and that your loved ones are close to you on this particular  day and night. Happy Kupała Night and Midsummer night  to all of you! 

Dzisiaj jest Noc Kupały w Polsce. Jestem z Polski, więc kocham nasze tradycje. Noc Kupały jest to niesamowite święto, które ma tradycję sięgające dawnych pogańskich Słowian. Obchodzona jest w najkrótszą noc w roku z 21/ 22 czerwca. Celebrując ogień, wodę, księżyc, słońce i … miłość ! W nocy, w lasach szuka się legendarnego kwiatu paproci, który podobno kwitnie tylko raz w roku. Każdy kto go znajdzie, będzie żył w bogactwie, szczęściu i mądrości. Noc Kupały jest polskim odpowiednikiem Walentynek. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze, w tę piękne i magiczne święto. Szczęśliwej Nocy Kupały  ! 

Posted in home | 4 komentarze

Palm Garden

,, Palm Garden – the place where i am happy” it’ s my new illustration . My illustration show the garden palm.In the last few days i have had the pleasure of illustrating this palm garden.  I spent couple of days in the most magical botanic garden. It place look beautiful. You can a lot learn about plants, the shapes and colors of leaves, very exotic. This is really the ideal place. Just sitting down on a bench and inhale the scent of soil and plants…

,,Ogród palmowy – miejsce w którym czuję się szczęśliwa ” to moja nowa ilustracja. Ukazuje ona ogród botaniczny.  Miałam przyjemność spędzić kilka dni w tym niesamowitym i magicznym miejscu. Pełnym egzotycznych roślin, poznając ich niesamowite liście, we wszystkich odcieniach zieleni. To miejsce idealne, bardzo inspirujące o zapachu wilgotnej gleby… 

Posted in home | 7 komentarzy

Burberry Pattern

Hello! Today another one beautiful day from this month. So so we made sunny photos in the perfect place.  I hope that you are enjoying your Thursday. I’m walking on walk in a  moment , to enjoying the sunshine and warmth. <3

Witaj! Dzisiaj był kolejny piękny dzień w tym miesiącu! Tak więc, zrobiliśmy słoneczne zdjęcia w idealnym miejscu. Idę za moment na spacer, aby cieszyć się słońcem i ciepłem. Mam nadzieję, że masz miły czwartek. <3

               Baseball cap: Burberry, Bag: Bogy’ s, Shoes: H&M, Shorts: F. B. P. E , Shirt: Day to Day

Posted in home | 14 komentarzy

Scandinavia

Art it the Life!  It  a sustainable process of the creativity, thinking and a personal  experience. Time is the real artistic creator. I keep doing all these works not only for myself, but also for other. My style is a mixture of expression, imagination and my dreams.  Everything is connected.  I guess I am not the one who’s dreaming too much any more, what you get depends on how you think, the style is just a projector to reflect everything.

Sztuka to życie! Jest to zrównoważony proces kreatywności, myślenia i osobistego doświadczenia. Czas jest twórcą artysty. Ciągle robię wszystkie te dzieła nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych. Mój styl to mieszanka ekspresji, wyobraźni i marzeń. Wszystko jest połączone. Myślę, że nie jestem osobą, która marzy zbyt dużo… To co posiadasz zależy od tego jak myślisz, styl jest po prostu projektorem do refleksji – to wszystko! 

Posted in home | 7 komentarzy