Ikony – Sanok

Anioł - ikona - fragment

Iconography.

ikony

Ikona to ewangelia w kolorach, każdy gest, barwa, ułożenie rąk to symbol.

Ikonografia - ikony - SanokIkony - Sanok

Ikona była najprostszą katechezą dla ludzi niepiśmiennych. 

Sanok - Ikona Maryja - ikona - ikonografia

Obraz jest wizją jednego człowieka – ikona Kościoła. 

wystawa ikon - Sanok

Ikona to słowo przekazane przez kolor.

Pierwszą ikonę stworzył Jezus na drodze krzyżowej, gdy otarł twarz na chuście, zostawiając w ten sposób swój wizerunek odbity na tkaninie. Niestety ta ikona zaginęła w Konstantynopolu, podczas wypraw krzyżowych i do tej pory nie została odnaleziona.

Święty Łukasz ewangelista, był pierwszym twórcą ikon maryjnych – jeśli nawet ich nie tworzył, to na pewno zostawił najlepszy opis psychologiczny Maryi, opis, który pozwala na jej sportretowanie.

Najstarsze ikony jakie znamy pochodzą z III wieku. Na terenie Rzymu, żyli pierwsi męczennicy, których czczono i to tutaj w katakumbach powstały pierwsze ich ikony oraz ikony z wizerunkiem Jezusa dobrego pasterza. Były to ikony symbolizujące szczęście ( ponieważ Jezus jak wiadomo z Pisma Świętego odnajduje zagubioną owieczkę ).

IV wiek to Konstantyn Wielki, chrześcijaństwo jako religia państwowa – zaczyna być wolno tworzyć świątynie i przedstawiać wizerunki świętych. Pod koniec IV wieku powstają mozaiki na ścianach w świątyniach włoskich, niektóre z nich zachowały się do dnia dzisiejszego.

V wiek to pierwsze ikony na desce, znajdujące się w Rzymie, Rosji, Konstantynopolu, ale najstarszy i największy zbiór ikon z tego wieku, znajduje się w klasztorze św. Katarzyny na górze Synaj.

Ikonoglazm – prześladowanie wyznawców i czcicieli ikon. VI – IX wieku. Stało się to dlatego, że ludzie zaczęli wyolbrzymiać znaczenie ikony ( ozdabiali nim szaty, zeskrobaną ze ściany dodawali do Eucharystii, a nawet brano ją jako świadka np. w sprawach sądowych ). Było to totalne niezrozumienie ikony, dlatego w czasach Bizancjum, aby zatrzymać ten profanacyjny proces, nakazano niszczyć ikony, zachowały się tylko te gdzie władza z Konstantynopola nie miała zasięgu czyli Rzym i południe Włoch. Dopiero w VII wieku, sobór powszechny ustanowił teologię ikony – nadano jej godne miejsce. Cerkiew prawosławna zachowała ją niezmienną do dzisiaj. W kościele katolickim została zmodyfikowana, ponieważ postanowienie soboru nie było w pełni przetłumaczone na język łaciński. Niezrozumienie konfliktu o ikonę podzieliło kościół prawosławny i katolicki.

Ikona najczęściej wisi w rogu domu, na ścianie wschodniej, ponieważ w tym miejscu najłatwiej się skupić, gdy w pomieszczeniu przebywa więcej osób. Stawia się ją na ręczniku do ikon, każdy region ma inny wzór czy kolor. Nie powinno się jej przebijać gwoźdźmi, ponieważ to tak jakby przebić wizerunek, który się na niej znajduje.

This entry was posted in home. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *