finally the sun came out

october

“I’m so glad I live in a world where there are Octobers.”- L. M. Montgomery, Anne of Green Gables

,, Jestem bardzo szczęśliwa, że żyję w świecie, gdzie istnieją październiki.”- L. M. Montgomery, Anne of Green Gables

october

I still love, to add a tiny flower or leaf into a thick book. Even just for the sake of finding it again later, because is still beautiful. While packing for our weekend trip i took my herbarium. I was to prepared for all the wild flowers. 

Nadal kocham dodawać malutkie kwiaty, między kartki książek.  Nawet tylko przez wzgląd na znalezienie ich ponownie później, ponieważ są nadal piękne. Podczas pakowania do naszej podróży , w weekend wzięłam zielnik. Byłam dobrze przygotowana do wszystkich przydrożnych dzikich kwiatów. 

Very interesting book of polish author ( Józef Ignacy Kraszewski, Hrabina Cosel ). I love vintage book, are so inspiring and have nice cover art.

Z pewnością inspirujący obraz puszczy na początku książki ,, Stara baśń ” Kraszewskiego, skusił mnie na  kupno i przeczytanie kilku następnych.   Kolekcjonuje tylko ,, stare ” egzemplarze, mają  piękne wydania i kreatywne okładki. 

goose

Bieszczady, my new illustration. Ink on paper. My sketchbook – my diary. Depending of travel I create new illustration. This is great enjoyment, that I can to paint my memories… My last illustration, inspired by the Polish mountains! 

Bieszczady. Mój szkicownik, jest moim pamiętnikiem. Często umieszczam w nim wspomnienia z podróży. Ostatnia ilustracja, inspirowana jest polskimi górami. Utrzymana w bajkowym klimacie, sielankowej scenerii : )

This entry was posted in home. Bookmark the permalink.

Comments are closed.