Lighthouse

,, Inspiration exists, but is has to find us working ” ( Pablo Picasso ). Our inspirations are a product of other other inspirations, no idea is born from nothing. You have to at least be thinking about a topic  before you can find a creative solution. 

,, Inspiracja istnieje, ale musisz ją znaleźć pracując ” ( Pablo Picasso ). Nasze inspiracje są wytworem innych inspiracji,  pomysł nie rodzi się z niczego. Musisz co najmniej myśleć o temacie,  zanim znajdziesz kreatywne rozwiązanie. 

This entry was posted in home. Bookmark the permalink.

3 Responses to Lighthouse

  1. Elaine says:

    Beautiful illustration! I like lighthouse:) Kisses:)

  2. Jen says:

    What a lovely little illustration! Creative and whimsical, as always 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *