Futurotextiles exhibition, Lodz, part 2


  Linen is the most resistant natural fiber and has excellent insulation.                                                                  Len jest włóknem naturalnym, bardzo wytrzymałym, i posiada wysoką zdolność izolacyjną.

Silk is a natural protein fiber, some forms of which can be woven into textiles. The best –  known type of silk is obtained from cocoons made by the larvae of the mulberry silkworm Bombyx mori reared in captivity sericulture.

Jedwab jest naturalnie złożony z włókien białkowych, z których niektóre gatunki nadają się do tkania. Najbardziej rozpowszechniony rodzaj jedwabiu jest uzyskiwany z kokonów jedwabników, pochodzących od larw z morwy Bombyx Mori.  Larwy te obecnie są hodowane w hodowlach jedwabników.

Bamboo is a natural fiber with amazing properties: its robust shoots make a silky fabric that is very absorbent, anti- UV and antibacterial.

Bambus jest naturalnym włóknem o zdumiewających właściwościach: jego silne pędy dają jedwabistą tkaninę bardzo chłonną, anty – UV i  antybakteryjną.

Made of milk fibres, this sweater has wonderful moisturising, antibacterial and thermal properties. The fibre was produced by isolating casein from milk which was then pulped and finally processed by extrusion to obtain threads.

Sweter ten, zrobiony jest z włókien mleka, posiada doskonałe właściwości nawilżające, antybakteryjne i termiczne. W celu uzyskania tego włókna, odizolowano kazeinę mleka, zmieniono ją następnie w papkę, którą wyciśnięto by zrobić z niej nici.

Spider fibre is considered the most efficient fibre today. Five times stronger than steel and 2 times more extensible than nylon, this fibre is extremely light. What is more, it has shape – memory properties: each time it is extended, it returns to the original shape which does not affect its durability.

Nić pajęcza jest obecnie uznawana za włókno najbardziej wydajne. Pięć razy mocniejsza niż stal, dwa razy bardziej elastyczna niż nylon, nić ta pozostaje bardzo lekka. Ponadto posiada pamięć kształtu: po każdym rozciągnięciu, powraca do swego początkowego kształtu, nie tracąc swej trwałości.

This entry was posted in home. Bookmark the permalink.

Comments are closed.