Love. My illustration.

My new illustration: Love. Colour has become incredibly important to me, it can be so influential in setting the overall ton of themy illustration. So, today cold color blue…

Moja nowa ilustracja: Love. Kolor stał się niezwykle ważny dla mnie, ma tak duży wpływ na ustalenie ogólnego tonu moich ilustracji. Dlatego, dzisiaj zimny kolor błękitu…

A flowers morning

Oh Summer, how can I not love you: ) A romantic morning in park. The sunny weather, the very special scent that you can smell in the nature, and morning sun in the summertime. The beautiful garden  with these pretty flowers, it was so bucolic. Just like in a fairytale! Feeling a little bit nostalgic… 

Oh lato, jak można Cię nie kochać: ) Romantyczny poranek w parku. Słoneczna pogoda, bardzo specyficzny zapach kwiatów, unoszący się w powietrzu, i poranne słońce. Ogród był tak piękny i sielankowy. Zupełnie jak w bajce! Uczucie trochę nostalgiczne…

Dress: Mango, Bracelets: My hand made, My idea,

Funfair on the Rhine

Funfair like kaleidoscopes colours… so incredibly inspiring. We went morning to the funfair. We had a lot of good fun and watched some pretty amazing carousels. I love funfair! Of course I had to stock up on cotton candy and corn : ) I think, that the pictures speak for theamselves: )

Wesołe miasteczko jak kalejdoskop kolorów… tak niesamowicie inspirujące! Dzisiaj rano, poszliśmy do wesołego miasteczka. Bardzo lubię tego typu miejsca! Są pełne zabawy, niesamowitych kolorów i pięknych karuzeli. Oczywiście musiałam zaopatrzyć się w watę cukrową i kolbę kukurydzy! Kocham gotowaną kukurydzę: ) Myślę, że zdjęcia mówią same za siebie: ) 

Tunic: Mango, Sandals: Gino Rossi, Shorts: Vintage, DIY,