Easter cards

My new illustration… I have always wanted to design a little cards using some of my illustrations. I hope you like the cards: )

Moja nowa ilustracja… Zawsze chciałam zaprojektować kartki świąteczne, przy użyciu moich ilustracji. Mam nadzieję, że Wam się podobają : )

Watercolor …

My new illustration… Colour has become incredibly important to me, it can be so influential in setting the overall tone of the illustration.

Moja nowa ilustracja… Kolor stał się niezwykle ważny dla mnie, ma tak duży wpływ na ustawienie ogólnego tonu ilustracji.