Love. My illustration.

My new illustration: Love. Colour has become incredibly important to me, it can be so influential in setting the overall ton of themy illustration. So, today cold color blue…

Moja nowa ilustracja: Love. Kolor stał się niezwykle ważny dla mnie, ma tak duży wpływ na ustalenie ogólnego tonu moich ilustracji. Dlatego, dzisiaj zimny kolor błękitu…

A flowers morning

Oh Summer, how can I not love you: ) A romantic morning in park. The sunny weather, the very special scent that you can smell in the nature, and morning sun in the summertime. The beautiful garden  with these pretty flowers, it was so bucolic. Just like in a fairytale! Feeling a little bit nostalgic… 

Oh lato, jak można Cię nie kochać: ) Romantyczny poranek w parku. Słoneczna pogoda, bardzo specyficzny zapach kwiatów, unoszący się w powietrzu, i poranne słońce. Ogród był tak piękny i sielankowy. Zupełnie jak w bajce! Uczucie trochę nostalgiczne…

Dress: Mango, Bracelets: My hand made, My idea,