Watercolor …

My new illustration… Colour has become incredibly important to me, it can be so influential in setting the overall tone of the illustration.

Moja nowa ilustracja… Kolor stał się niezwykle ważny dla mnie, ma tak duży wpływ na ustawienie ogólnego tonu ilustracji.