Winter, my illustration

,, Every artist knows that they are engaged in an encounter with infinity and that work done with heart and hand is ultimately worship of life it self .” – Bernard Leach

,, Każdy artysta wie, że jest zaangażowany w spotkanie z nieskończonością i, że praca wykonana z serca i dłoni jest ostatecznym kultem samego życia.” – Bernard Leach

DIY, wall art

DIY, wall art. Framing things on this grey and rainy day. Changing up the artwork in your home is a fast way to freshen up your space and add visual interest to your personal zone. Sometimes decor inspiration can come from the most unexpected books. I love old illustrations. Are very inspiring. I decided that it would be the perfect inspiration to finish the art wall in my room and kitchen.

What you need: picture frame, glue, scissors, illustrations, old book.

DIY, wall art. Kadrowanie na ten szary i deszczowy dzień. Zmiana dzieł sztuki w Twoim domu to szybki i łatwy sposób, by odświeżyć swoją przestrzeń i dodać ciekawy efekt wizualny do strefy osobistej. Czasami inspiracje wystroju mogą pochodzić z różnych źródeł. Moją znalazłam, w starej, pięknie zilustrowanej książce. Uznałam, że wycięcie niektórych ilustracji i oprawienie je w ramki, to idealny sposób, na nowe dekoracje do mojego pokoju i kuchni. 

Co jest potrzebne?  Ramki na zdjęcia, klej, nożyczki, stara książka z ilustracjami. 

So easy, right?It’ s a fast way to create several pieces to start a gallery wall. 

Tak proste, prawda? To szybki sposób, by stworzyć kilka sztuk ozdób na ścianę.